Vi har Iggy (Sommerlyst's Rigpa Atisha) og Passo (Tashi-Gong Password) her i huset, og samejer Marko (Sommerlyst's Ma-rko), som bor hos Stephanie Friis.
Klik på linkene for mere info.

We have Iggy (Sommerlyst's Rigpa Atisha) and Passo (Tashi-Gong Password) here in the house, and co-own Marko (Sommerlyst's Ma-rko) who lives with Stephanie Friis.
Click on the links for more info.