Sommerlyst's A-ya-na

Ayana lover godt for fremtiden! Hun er den sødeste lille puttegris, har været renlig fra 5-6 ugers alderen og er bare dejlig og nem at bo sammen med. Altid glad og venlig.
Sommerlyst's A-ya-na
15 mdr. gammelSommerlyst's A-ya-na
15 mdr. gammel
Sommerlyst's A-ya-na
Født 09.02.2020Sommerlyst's A-ya-na
Født 09.02.2020
MultiChampion og
Multi-vinder
Sommerlyst's
Rigpa Atisha
MultiChampion
Sommerlyst's
Ha-Ti-Wa Gon-Po
MultiCh.
Avigdor Jarrod
MultiCh.Sommerlyst's Jomo Vesta
MultiChampion
Dk Tara av Elgberget
MultiCh. Great
Stardust's Draco
Ks Kitty av Elgberget
Tes-La's Ki Ki So So CH
Kri Kris Ying
CH Kri Kris
Sokrates
Kri Kris Theresa
MultiCh.
Tes-La's Jomo Li-Li
MultiCh.Sommerlyst's Cham-Pa
MultiCh.Sommerlyst's
Ja-Ziz-Ja Tesla