Navne til din tibbe / Name your tibbie

http://www.vomtschibu.de/htms/anamen.htm

 

https://www.tilogaard.dk/html/ordbog.html

Nuværende og kommende hvalpekuld

Vi har fra tid til anden hvalpe - her vil vi prøve at holde Jer opdateret om nuværende og fremtidige planer.
Nederst på siden ser du det sidste nye.

Vi gør os mest mulig umage med at frembringe psykisk og fysisk sunde hunde, gerne smukt pakket ind i en skøn hunde krop!
Tibberne er sunde hunde, både psykisk og fysisk, så de er lette at leve sammen med - og at elske! Og vi garanterer, at I vil få kærligheden tilbage mange gange!
Hvalpene lever selvfølgelig sammen med os og vore andre hunde, så de er godt forberedt på livet som familiehund. Når "grundmuren" er god og solid, så er det meget lettere for Jer at bygge videre, så hvalpen ender som verdens dejligste hund netop til dig og din familie!
Langt hovedparten af vore avls hunde har flere titler, - og uanset hvilke drømme du har for din hjerteven, så er det ikke ligegyldigt, for det viser, at forældrene i alle fald er sunde både fysisk og psykisk, da ikke mange dommere ville præmiere dem, hvis de ikke var det. Må dog understrege, at 2020 ikke har tilført flere titler, da alle udstillinger har været lukket ned, så de unge hunde er måske alene avlsgodkendt på udstilling.
I er velkomne til at besøge os og vore hunde, - en kop kaffe og en hunde snak er der altid plads til!
Prisen for en god hvalp her er normalt kr. 12.000. Der kan være andre aftaler og andre priser også, men det er en helt anden snak. Normalt beder vi om kr. 2.000 for at blive skrevet på venteliste her, - pengene som selvfølgelig bliver fratrukket ved køb af hvalpen, men mistes hvis køber hopper fra aftalen, - med mindre en ny aftale er indgået. Det er lidt træls at afvise andre fordi man tror man har solgt hvalpen - og så få at vide, at den ikke er solgt alligevel.
Ring, tlf. 2076 7110, eller skriv gerne, primdal@kennel-sommerlyst.dk for mere information eller for at aftale besøg.
We make every effort to produce mentally and physically healthy dogs, preferably beautifully wrapped in a beautiful dog body!
The Tibbies are healthy dogs, both mentally and physically, so they are easy to live with - and to love! And we guarantee that you will get the love back many times!
The puppies of course live together us and our other dogs, so they are well prepared for life as a family dog. When the "foundation" is good and solid, it is much easier for you to build on, so the puppy ends up as the world's most wonderful dog just for you and your family!
The vast majority of our breeding dogs have several titles, - and no matter what dreams you have for your best friend, it does not matter, because it indicate that the parents are at least healthy both physically and mentally, as not many judges would reward them, if they were not. However, I must emphasize that 2020/2021 has not added more titles, as all shows have been closed down, so the young dogs may only be breeding approved at the show.
You are welcome to visit us and our dogs - there is always room for a cup of coffee and a dog talk! And even "Buckinham Palace" (very small roms), if you need a bed for a Nigth.
The price for a good puppy here is usually DKK 12,000 (plus a bit extra if the puppy need to stay here for longer than 10 weeks and get more vaccinations). There may be other deals and other prices too, but that's a other talk. Normally we ask for DKK 2,000 to be placed on a waiting list here, - the money which of course is deducted when buying the puppy, but is lost if the buyer jumps from the agreement, - unless a new agreement has been entered into. It is a bit tiring to reject others because we think we have sold the puppy - and then be told that it has not been sold anyway.
Call, tel. +45 2076 7110, or write to primdal@kennel-sommerlyst.dk for more information or to arrange a visit. We can pick you from Billund Airport, if you wish.

Så er der hvalpe, - og endelig et stort kuld på hele 5 fine hvalpe. Ransi's kuld på 2 er også fine altså!

I-litter/kuld, born/født 29.10.2021
Parents/forældre: Sommerlyst's Na-Khi og Sommerlyst's Ransi DusesI-litter/kuld, born/født 29.10.2021
Parents/forældre: Sommerlyst's Na-Khi og Sommerlyst's Ransi Duses
J-litter/kuld, born/født: 15.11.2021
Parents/forældre:  Tashi Gong Password og Sommerlyst's Si-ta-taJ-litter/kuld, born/født: 15.11.2021
Parents/forældre: Tashi Gong Password og Sommerlyst's Si-ta-ta
Fordi Sommerlyst's Si-Ta-Ta Pa-Tra havde livmoderbetændelse efter hun var færdig med hvalpene i sit sidste kuld, så anbefaler dyrlægerne, at hun skulle parres igen ved næste løbetid for at undgå en gentagelse. Så det blev hun. 15.11.21 gav Si-ta-ta og ikke mindre end 5 store hvalpe, 2 drenge og 3 piger.
Tashi-Gong Password
PRA3 clear, knæ 0/0, øjne ua, men en ubetydelig fejl.Tashi-Gong Password
PRA3 clear, knæ 0/0, øjne ua, men en ubetydelig fejl.
Sommerlyst's Si-ta-ta Pa-tra
PRA3 clear, knæ 0/0, øjne uaSommerlyst's Si-ta-ta Pa-tra
PRA3 clear, knæ 0/0, øjne ua

Andre hunde, som kan komme i spil i opdræt i 2022

Sommerlyst's Mandala
PRA3 clear
Efter MultiCH Sommerlyst's Cham-Pa &
MultiCH Sommerlyst's Ransi DusesSommerlyst's Mandala
PRA3 clear
Efter MultiCH Sommerlyst's Cham-Pa &
MultiCH Sommerlyst's Ransi Duses
Sommerlyst's A-jo Legs-pa
Far: MultiCH Sommerlyst's Rigpa Atisha
Mor: Tes-La's Ki Ki So So
PRA3 clear, øjne ua, pl 0/0. Eksteriør: Excellent.
A-jo bliver far til Trilles hvalpe - i samarbejde med kennel Dirty Lux.Sommerlyst's A-jo Legs-pa
Far: MultiCH Sommerlyst's Rigpa Atisha
Mor: Tes-La's Ki Ki So So
PRA3 clear, øjne ua, pl 0/0. Eksteriør: Excellent.
A-jo bliver far til Trilles hvalpe - i samarbejde med kennel Dirty Lux.
Sommerlyst's Lha-wa A-ti-ca - aka Cognac
Efter Champa og A-ti-ca
PRA3 clear, knæ 0/0, øjne uaSommerlyst's Lha-wa A-ti-ca - aka Cognac
Efter Champa og A-ti-ca
PRA3 clear, knæ 0/0, øjne ua
CH Kri Kris Ying 
Far: DKCH Kri Kris Sokrates
Mor: Kri Kris Theresa
PRA3 clear, knæ 0/0, Retinal Dysplasi (RD): MistænktCH Kri Kris Ying
Far: DKCH Kri Kris Sokrates
Mor: Kri Kris Theresa
PRA3 clear, knæ 0/0, Retinal Dysplasi (RD): Mistænkt
En ting er planer, - noget andet er hvad der rent faktisk sker, - det er nemlig ikke altid planerne bliver udført. Der er endda flere muligheder end de her nævnte.
Men jeg håber da at NOGEN af planerne bliver til noget! The time will show!
Da nogen af disse tæver er udstationerede skal ejerne jo også med ind over. :)

Der kan blive andre muligheder også, men først i 2022.

3 helsøskende, 2 år gamle januar 2021, kan indgå i avl, når det passer, forældrene er
MultiCH Sommerlyst's Rigpa Atisha (aka Iggy) & MultiCH Tes-La's Jomo Li-Li
Søn: Sommerlyst's Vasudhar Shiwa (aka Dario)
Døtre: Sommerlyst's Vajra Lha-mo & Sommerlyst's Vajrasana Re-Sa (aka Ingeborg).

Unge hunde, som snart er klar i avl
Partnere ikke planlagt.

Sommerlyst's Ya-mstan Shi-wa (aka Louie)
Far: MultiCH Sommerlyst's Ma-rko
Mor: Kri Kris CelinaSommerlyst's Ya-mstan Shi-wa (aka Louie)
Far: MultiCH Sommerlyst's Ma-rko
Mor: Kri Kris Celina
Tibbetunets Ylvis (aka Shiwa)
Far: MultiCH Wildside's Super U.P (aka Keiko)
Mor: Tibbetunets TrineTibbetunets Ylvis (aka Shiwa)
Far: MultiCH Wildside's Super U.P (aka Keiko)
Mor: Tibbetunets Trine
Sommerlyst's Vajra Lha-mo
Far: MultiCH Sommerlyst's Rigpa Atisha (aka Iggy)
Mor: MultiCH Tes-La's Jomo Li-LiSommerlyst's Vajra Lha-mo
Far: MultiCH Sommerlyst's Rigpa Atisha (aka Iggy)
Mor: MultiCH Tes-La's Jomo Li-Li
Sommerlyst's I-Co-Legs Shen
Far: MulltiCH Sommerlyst's Cham-Pa
Mor: CH Sommerlyst's Onba Rnanpa (aka Pasha)Sommerlyst's I-Co-Legs Shen
Far: MulltiCH Sommerlyst's Cham-Pa
Mor: CH Sommerlyst's Onba Rnanpa (aka Pasha)
Sommerlyst's Uma A-sa-na
Far: Sommerlyst's E-Wan Atisha
Mor: Sommerlyst's W' BhimaSommerlyst's Uma A-sa-na
Far: Sommerlyst's E-Wan Atisha
Mor: Sommerlyst's W' Bhima
Sommerlyst's A-ya-na
Far: MultiCH Sommerlyst's Rigpa Atisha
Mor: Tes-La's Ki Ki So SoSommerlyst's A-ya-na
Far: MultiCH Sommerlyst's Rigpa Atisha
Mor: Tes-La's Ki Ki So So
Sommerlyst's Padma - aka Juno
Far: MultiCH Sommerlyst's Rigpa Atisha - aka Iggy
Mor: Sommerlyst's A-Ti-Ca Ga-RoSommerlyst's Padma - aka Juno
Far: MultiCH Sommerlyst's Rigpa Atisha - aka Iggy
Mor: Sommerlyst's A-Ti-Ca Ga-Ro
Sommerlyst's Cha-ri Ka-ma-la
Far: MultiCH Sommerlyst's Ma-rko
Mor: MultiCH Sommerlyst's Dewa Dag-CiSommerlyst's Cha-ri Ka-ma-la
Far: MultiCH Sommerlyst's Ma-rko
Mor: MultiCH Sommerlyst's Dewa Dag-Ci